Mitt yrkesliv

Redan som 15-åring hade jag en stark drivkraft att bidra till förändring. Jag gick samhällsvetenskaplig linje på Östra Reals gymnasium i Stockholm med sikte på vidare studier. Min vilja att göra skillnad i samhället och mitt engagemang i barns rättigheter gjorde att jag utbildade mig till förskollärare. Direkt efter studenten 1993 började jag på Lärarhögskolan i Stockholm och tog i juni 1996 examen i Barn- och ungdomspedagogik med inriktning mot förskollärare 120p. Redan hösten 1997 fick jag mitt första arbetsledande uppdrag och har sedan 1999 haft renodlade chefstjänster inom förskola och skola. Jag har haft befattningar som utbildningsledare, biträdande rektor, förskolechef, rektor och även företagsledande roller såsom affärsområdeschef, regionchef och verkamhetschef. Jag har jobbat inom både kommunal och privat verksamhet. Min främsta drivkraft har alltid varit att såväl barn som medabetare ska få rätt förutsättningar för att bli sina bästa jag. Nu går jag in i en ny fas i mitt yrkesliv där jag driver ett eget företag. Jag kommer då att kombinera min långa chefserfaranhet med mina främsta intressen. Läs mer här (länk till LinkedIn)